Obec Lipová

Z historie
Obec ležící na jižním okraji mikroregionu začala psát svoji historii již ve 13. století. Nejstarší dochovaná zmínka z roku 1379 hovoří o malé osadě, jejíž obyvatelé se živili převážně opracováním dřeva z okolních lesů. Největší utrpení přinesla poklidně žijícímu obyvatelstvu Lipové třicetiletá válka (1618-1648) – obec byla vypálena a úplně zničena. V následujících stoletích pak vstává z popela a prochází novým osídlením. O statečnosti místních obyvatel vypovídá také skutečnost, že v době II. světové války se obec Lipová významně podílela na protifašistickém odboji na Drahanské vrchovině.
Místní části Seč a Hrochov byly založeny patrně ve 14. století, součástí obce Lipová se staly v roce 1961.

Kulturní památky
kaple Panny Marie s křížem v Lipové, kaple sv. Vavřince s křížem v Hrochově a kaple sv. Floriána v Seči (památkově chráněné objekty), nedaleké Malé Hradisko (asi 4 km) je patrně nejstarším a nejrozsáhlejším keltským oppidem na našem území (pochází z 2.-1. století př. n. l.).

Ze současnosti
V obci přežívají některé regionální tradice, jako například výroba slaměných ozdob.
Místní část Seč je vyhledávaným rekreačním střediskem se stylovou restaurací U Zedníků.
Obec nabízí dobré podmínky také pro rekreační sportovní vyžití – především pro míčové hry.
V obecní knihovně je k dispozici připojení na internet.

více na www.mikroregionkonicko.cz a www.obec-lipova.cz