Kulturní centrum Osmička, o.p.s.

Společný projekt několika jednotlivců, které spojuje vášeň pro kulturu a umění a kteří věnují svůj volný čas rozvoji venkova a rozšiřování znalostí a kulturního povědomí. Akce pořádané Kulturním centrem Osmička o.p.s. jsou otevřeny všem zájemcům z blízkého i vzdáleného okolí obce Lipová, a to zdarma nebo za symbolický poplatek. Kompletní přehled proběhlých i plánovaných akcí Kulturního centra Osmička o.p.s. je k dispozici zde.

 

Činnost Kulturního centra Osmička o.p.s. v roce 2011

1. Pídíme se po oppidu - vlastivědný výlet za keltským oppidem spojený s odborným výkladem a také návštěvou řezbářské dílny

2. Puzzle Open Lipová 2011 - 1. ročník pravidelné akce věnované puzzle - hře, kterou milují děti i dospělí.

3. Kypr - země dvou národů - přednáška na téma historie a současnosti Kypru spojená s promítáním fotografií ze severní části ostrova.

Do konce roku 2011 nás ještě čeká:

4. Zámek Plumlov - noční kostýmová prohlídka zámku Plumlov

5. Obnovené ochotnické divadlo - první zkouška nového dramatického souboru Lepovští hroši a práce souboru směřující k první projekci na jaře 2012

6. Vánoční povídání s cimbálovou muzikou - již tradiční předvánoční posezení s cimbálovou muzikou, vánočním cukrovím a speciálním hostem.

 

Kulturní centrum Osmička dále vydává Kulturní zpravodaj - pravidelný čtvrtletník s informacemi o kulturním dění v Lipové a okolí, který si můžete zdarma stáhnout na stránkách Kulturního centra Osmička.

 

Pro svoji činnost získalo Kulturní centrum Osmička, o.p.s. do dlouhodobého bezplatného pronájmu dům čp. 8 v obci Lipová. Podmínkou pronájmu je spolufinancování oprav objektu a jeho následný provoz. V těchto prostorách bychom rádi zřídili přednáškovou a výstavní místnost a také obecní knihovnu s bezplatným internetem. Více informací o naší činnosti najdete na stránkách www.kcosmicka.webnode.cz, kde si můžete také zakoupit drobné předměty a přispět tak na naši činnost.